Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty INCHEMBIOL - Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (výzkumný záměr MSM0021622412)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2005—2011

Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Národní projekt

Základním cílem výzkumného záměru je komplexní poznání vztahů a interakcí mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky. Koncepční projekt kombinuje přístupy věd o zemi, řady chemických oborů, biologie a environmentální informatiky.


Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro rok 2005 - 2011 (č. 0021622412). Řešitelem je Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii - RECOTOX PřF MU.
Výzkumný záměr je založen na hledání vztahů mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky: studium osudu především persistentních chemických látek v prostředí a jejich vlivů na prostředí a živé organismy včetně člověka. Osud je v tomto pojetí představován souhrnem transportních (od jejich vstupů do prostředí, přes transport ve složce, kam primárně vstupují, transport mezi složkami a dálkový transport prostředím) a transformačních procesů (abiotické a biotické transformace), což vyžaduje studium distribučních rovnováh, vlastností podmiňujících jejich chování v prostředí, studium průběhu transformačních reakcí a jejich produktů. Tento komplexní přístup je součástí dlouhodobých výzkumných aktivit centra RECETOX. Je založen na hledání příčinných souvislostí mezi chemickou (přítomnost chemických látek v prostředí) a biologickou (mechanismy účinků na živé organismy) částí problému chemické kontaminace prostředí. Takto pojatý cíl výzkumného záměru vyžaduje interdisciplinární týmovou spolupráci specialistů řady přírodovědných disciplin.


Zpět