Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2005—2007

Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Národní projekt

Cílem výzkumu projektu jsou efektivní metody komunikace českých informačních systémů v rámci JISŽP s mezinárodními komunikačními systémy v environmentální oblasti.


Cílem výzkumu projektu jsou efektivní metody komunikace českých informačních systémů v rámci JISŽP s mezinárodními komunikačními systémy v environmentální oblasti.Výzkum bude zaměřen zejména na evropské environmentální informační systémy v rámci EU včetně INSPIRE, GMES a dalších systémů koordinovaných EEA, jako je např. celoevropské zpracování environmentálních dat, kde do této oblasti můžeme zahrnout hlavně provo(European Environmental Information and Observation Network – EIONET) a také efektivní spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi a programy (CERES, GRI, atd.).

URL URL: http://www.cba.muni.cz/mkr


Zpět