Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Analýza a návrh prototypů environmentálních datových modelů a vnějšího rozhraní JISŽP kompatibilních s EU (Projekt SM/250/3/03)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2003—2005

Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Národní projekt

Vědeckovýzkumný projekt pro Ministerstvo životního prostředí, projekt č. SM 250-3-03 (2003 - 2005)


Cílem projektu bylo vyvinutí centrálního výstupního datového modelu pro MŽP reflektujícího potřeby strategického plánování, nadoborové informační podpory státní správy, informování veřejnosti, spolupráci s komerční sférou a mezinárodní reporting. V rám

URL URL: http://


Zpět