Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty ARROW - Posuzování referenčních stavů v monitoringu vod

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Jarkovský Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2006—2006

Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Národní projekt

Vývojový projekt ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Sledování a hodnocení ekologického stavu vod


Projekt ARROW je systémovým řešením pro sledování a hodnocení ekologického stavu vod a je výsledkem velice úspěšné kooperace všech zainteresovaných stran v Akčním plánu Ministerstva životního prostředí pro provedení potřebných opatření k implementaci Rámcové směrnice vodní politiky ES. Odráží v sobě požadavky WFD a současně i poptávku po komplexním řešení problematiky od sledování jednotlivých biologických a hydromorfologických složek až po sběr a hodnocení dat. Nedílnou součástí je i kalibrace a nastavení referenčních modelů pro hodnocení. Projekt navazuje na dlouhodobý vývoj problematiky v České republice a je současně i výsledkem paralelních projektů řešených pod záštitou Ministerstva životního prostředí v rámci přípravy programů monitoringu. Do řešení jednotlivých subprojektů je zapojena řada expertů z institucí a subjektů působících jak ve sféře vědy a výzkumu, tak i v praxi.

Projekt navazuje nebo do sebe zahrnuje již existující systémy v této oblasti jako je PERLA, TRITON/Salamander a HEIS je zpracováván pod vedením Ministerstva Životního prostředí ČR.

URL URL: http://www.cba.muni.cz/arrow


Zpět