Věda a výzkum Analýzy a služby Ekotoxikologie

Ekotoxikologie

Kontakt - Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Akvatické / výluhové testy - standardizované


1. Standardní testy inhibice růstu řas (72-96h)

 • EN ISO 8692
 

2.Daphnia magna akutní imobilizační test (24-48h)

 • EN ISO 6341
 

3. Daphnia magna chronický reprodukční test (21dní)

 • EN ISO 10706
 

4. Frog Embryo Teratogenicity Assay Xenopus (FETAX) (96h)

 • ASTM E 1439
 

5. Test inhibice luminiscence mořské bakterie Vibrio fisheri ("Microtox") (30 min)

 • EN ISO 11348
 

6. Test toxicity s jikrami ryby Danio rerio (48 h)

 • ISO 15088
 

7. Test inhibice růstu bakterie Pseudomonas putida (16h)

 • ISO 10712
 

Kontaktní testy toxicity sedimentů


1. Test toxicity sedimentů s larvami pakomárů Chironomus riparius (10 dní)

 • Hodnocení celkových počtů jedinců ve srovnání s referenčním sedimentem
 

2. Kontaktní test FLASH s bakteriemi Vibrio fisheri (30 sekund)

 • Kinetické hodnocení inhibice luminiscence / interní korekce na barevné vzorky, resp. suspenze
 

Testy genotoxicity a další specifické testy


1. SOS-chromotest®

 • Bakteriální test genotoxicity (E. coli)
 

2. GFP yeast assay

 • Reporterový test genotoxicity s eukaryotickými buňkami (kvasinka S. cerevisiae)
 

3. Test na dioxinové toxicity (H4IIE.luc ~ DR-CALUX) - 24-72hod

 • Hodnocení přítomnosti a celkových obsahů látek s dioxinovou aktivitou (PCDD/Fs, PCBs, PAHs a jejich deriváty)
 

4. Test xenoestrogenity (MVLN ~ ER-CALUX) - 6-24 hod

 • Hodnocení přítomnosti a celkových účinků xenoestrogenů a antiestrogenů v testovaném vzorku
 

5. Další testy různých typů endokrinní disrupce - androgenita, toxicita vázaná na retinoidní receptor, steroidogeneze (MDA, H295R, P19/A15)

 • Hodnocení přítomnosti a celkových účinků látek, které narušují hormonální rovnováhu různými mechanismy (endokrinní disrupce)
 

Testy s půdními bezobratlými


1. Test efektů na mortalitu, reprodukci a růst žížaly Eisenia fetida

 • ISO 11268-1 (1993)
 • ISO 11268-2 (1998)
 • OECD Test No. 207 (1984)
 • OECD Test No. 222 (2000)
 

2. Bioakumulační test se žížalou Eisenia fetida a roupicí Enchytraeus albidus

 • ASTM E 1676-97 (2000)
 • OECD draft (2006)
 

3. Test efektů na mortalitu, reprodukci a růst roupic Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus

 • ISO 16387 (2004)
 • OECD Test No. 220 (2004)
 

4. Test efektů na mortalitu a reprodukci chvostoskoků Folsomia candida a Folsomia fimetaria

 • ISO 11267 (1999)
 

5. Test efektů na mortalitu Caenorhabditis elegans

 • ASTM E 2172-01 (2001)
 

6. Test na klíčivost, vzcházení a růst vyšších rostlin (např. Avena sativa a Brasicca rapa)

 • ISO 11269-1 (1993)
 • ISO 11269-2 (2005)
 • OECD Test No. 208 (1984)
 • OECD Test No. 227 (2000)
 

7. Hodnocení únikové reakce žížal / roupic v půdě a půdních substrátech

 • ISO/DIS 17512-1 (2006)
 

8. Metody pro hodnocení biodostupnosti sledovaných látek v půdě

 • Reid et al. (2000) a další
 

Vliv toxických látek na půdní mikroorganismy


1. Testy pro zhodnocení efektů chemických látek na mikroorganismy v půdě

 • OECD Test No. 216 (2000)
 • OECD Test No. 217 (2000)
 

2. Hodnocení půdní mikrobiální biomasy fumigačně-extrakční metodou

 • ISO 14240-2 (1997)
 

3. Hodnocení půdní respirace s přídavkem a bez přídavku substrátu

 • ISO 16072 (2002)
 

4. Hodnocení respirační a růstové kinetiky půdního mikrobiálního společenstva

 • ISO 17155 (2002)
 

5. Hodnocení amonifikace, nitrifikace a celkové mineralizace dusíku

 • ISO 14238 (1997)
 • ISO 15685 (2004)
 

6. Hodnocení dehydrogenázové aktivity

 • ISO 23753-1 (2005))
 

7. Hodnocení funkční diverzity půdních mikroorganismů metodou BIOLOG

 • Kandeler et al. (1996)