Věda a výzkum Analýzy a služby Instrumentální analýzy

Instrumentální analýzy

Kontakt - Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Analýza toxických látek v prostředí


1. Toxické (těžké) kovy, organokovy elementární analýza

 • ICP-MS Agilent 7500 (přímý vstup přes zmlžovač, možnost vstupu z LC Agilent 1100 nebo GC Agilent 6890N)
 

2. Analýza rtuti (Hg)

 • Analyzátor Hg AMA-254
 

3. Analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků (16 US EPA PAHs), alkyl-PAHs

 • Plynová chromatografie (GC/MS)
 • Agilent 6890N/Agilent 5973N
 • Agilent 6890/Agilent 5972
 

4. Analýzy polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů

 • Plynová chromatografie (GC/MS a GC MS/MS)
 • Agilent 6890N/Agilent 5975 inertXL
 • Agilent 6890N/Micromass QuattroMicro GC
 

5. Analýzy PCDDs/Fs (dle EN-1948), dl-PCBs (dle EN-1948), PBDEs

 • GC/HRMS Agilent 7890/Micromass AutoSpec Premier (sektorový MS)
 

6. Analýzy polárních kontaminantů - steroidy, deriváty PAHs, polární pesticidy, perflourované látky (PFOS, PFOA), HBCDD, výbušniny (dle metody US EPA 8330)

 • HPLC/MS/MS
 • Agilent 1200/Agilent 6410
 • Agilent 1100/AB Sciex 5500 Qtrap

7. Analýzy přírodních toxinů sinic (cyanotoxiny)

 • HPLC-DAD (ISO 20179)
 • HPLC/MS/MS (Agilent 1200/Agilent 6410
 • Agilent 1100/AB Sciex 5500 Qtrap)
 • ELISA