Věda a výzkum Analýzy a služby Vzorkování a zpracování vzorků

Vzorkování, základní charakterizace a zpracování vzorků

Kontakt - RNDr. Roman Prokeš

Vzorkování


1. Vzorkování ovzduší - aktivní velkoobjemové vzorkovače

 • Vzorkovače Thermo-Andersen GPS-1
 • Digitel DH-77 (s možností kaskádového impaktoru - velikostní distribuce částic)
 • Leckel MVS-6 (s různými hlavicemi - TSP, PM10, PM2.5)
 

2. Odběry ovzduší metodami pasivního vzorkování

 • Vzorkovače na bázi polyurethanové pěny (PUF)
 

3. Odběry vody (včetně odběrů z nádrží - k dispozici odběrový člun)


4. Stanovení průtoku

 • FlowTracker Handheld-ADV
 

5. Pasivní vzorkování polárních látek ve vodách

 • POCIS, Silikonová guma (SPMD)
 

6. Odběr vzorků zemin (s možností stratifikace půdních horizontů)

 

7. Odběry vzorků sedimentů

 • Eijkelkamp 04.23
 

Zpracování vzorků a základní analýzy


1. Lyofilizace pevných a kapalných vzorků, biotického materiálu

 • Lyofilizátory Christ Gamma 1-16 LSC
 • Heto PowerDry LL3000
 

2. Analýza organického uhlíku (TOC) a základních elementů

 • Analyzátory ELEMENTAR LiquiTOC II
 • Vario TOC – cube
 

3. Analýza základních parametrů vody (pH, vodivost, obsah kyslíku)

 • WTW MULTI 340i/SET 1