Věda a výzkum Přehled projektů

Přehled grantů

NP = Národní projekt
IP = Mezinárodní projekt

Od Do Název Řešitel Zadavatel IP/NP
20152016DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítíchKlánová JanaEHP fondy 2009–2014
20132015Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (MONETPOP)Čupr PavelTAČRNP
20132015Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí chemickými látkami (ASSESSPOP)Klánová JanaTAČRNP
20112014Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR (RECETOX NETWORKING) (Projekt CZ1.07/2.3.00/20.0053)Bláha LuděkEvropský sociální fond a rozpočet ČRNP
20142014NeedleNetČupr PavelEvropský fond regionálního rozvoje, OP přeshraniční spolupráce SR–ČR 2007–2013, Fond mikroprojektůCZ/FMP.16/0379
20102014CETOCOEN - projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředíKlánová JanaMŠMTNP
20092013Zdravotní rizika v Arktidě: Vliv změn v cyklech kontaminantů způsobených změnami klimatu na zdravotní rizika v Arktidě a Evropě (ArcRisk)Klánová JanaEUIP
20102013Bioakumulace perzistentních organických kontaminantů v žížalách ve vztahu k jejich biodostupnosti v půdě (Projekt GA503/10/0125)Hofman JakubGrantová agentura ČRNP
20102013Důsledky fotochemické aktivity organických polutantů v polárních oblastechKlán PetrGrantová agentura ČRNP
20102013Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (RECETOX EDUCATION) (Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0213)Hofman JakubEvropský sociální fond a rozpočet ČRNP
20092013AQUAREHAB -"Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressed degraded waters and the integration of their impact on river basis management" (EU FP7 IP project)Bláha LuděkEUIP
20092012Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologiiKlán PetrGrantová agentura ČRNP
20092012Vývoj nových fotoaktivovatelných systémů pro biologické studieKlán PetrGrantová agentura ČRNP
20102012Stanovení sady biologických efektů atmosferických polutantů in vitroNovák JiříGrantová agentura ČRNP
20102012Dlouhodobý monitoring perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší Afriky.Klánová JanaEUIP
20102012MonAirNet - Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu.Čupr PavelEUIP
20052011INCHEMBIOL - Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (výzkumný záměr MSM0021622412)Bláha LuděkMŠMTNP
20072011AirToxPM - Komplexní charakterizace prachových frakcí ve volném ovzdušíKlánová JanaMŽP ČRNP
20082011ENVISCREEN - Nové molekulárně biologické a biochemické metody pro monitoring estrogenů a dalších chemických endokrinních disruptorů (projekt NPV2 - 2B08036)Bláha LuděkMŠMTNP
20072011Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru (projekt NAZV č. QH71015)Bláha LuděkNAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkumNP
20082011Možnosti a limity využití říčních a rybničních sedimentů v zemědělství (projekt QH82083)Sáňka MilanNAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkumNP
20072011SciPOPsCTR - Realizace vědecko-výzkumných cílů Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvyHoloubek IvanMŽP ČRNP
20102011POPs v ovzduší SCK 2009Holoubek IvanSCKNP
20102011CEEC seminář a letní školaHoloubek IvanMŽP ČRNP
20102011Integrovaný monitoring na stanici Košetice ČHMÚ CHMU 2008Holoubek IvanČHMÚNP
20102011In vitro metody pro detekci a studium epigenetické toxicity xenobiotik (GACR 525/00/D101)Bláha LuděkGrantová agentura ČRNP
20102011ChemPoint - vědci pro chemickou praxi (Projekt EE2.4.12.0026)Holoubek IvanEvropský sociální fond a státní rozpočetNP
20102011Analýzy specifických izotopů kontaminantů jako přesné nástroje pro environmentální výzkum, pro charakterizaci a monitoring lokalit a zastoupení zdrojů polutantů v půdě (isoSoil)Klánová JanaEUIP
20102010NATO ArmenieHoloubek IvanNATOIP
20062010Centrum biokatalýzy a biotransformacíThe Ministry of Education, Youth and SportsNP
20082010Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic (GAČR 524/08/0496)Bláha LuděkGrantová agentura ČRNP
20102010CEEC Workshop 2010Holoubek IvanUNEPIP
20082010Interakce huminových látek a UV-VIS záření s dioxinově aktivními environmentálními polutantyBittner MichalGrantová agentura ČRNP
20102010Mezinárodní letní škola 2010Holoubek IvanUNEPIP
20102010Moderní přístupy hodnocení sorpce perzistentních organických polutantů v půděBielská LucieFRVŠNP
20102010SITA 2010Holoubek IvanSITANP
20102010POPs v ovzduší MSK 2010Holoubek IvanMSKNP
20102010Vývoj metod na nové látkyHoloubek IvanMŽP ČRNP
20102010SITA 2010Holoubek IvanSITANP
20102010Aktualizace NIPHoloubek IvanMŽP ČRNP
20102010Integrovaný monitoring na stanici Košetice ČHMÚ CHMU 2010Holoubek IvanČHMÚNP
20092010Integrovaný monitoring na stanici Košetice ČHMÚ CHMU 2009Holoubek IvanČHMÚNP
20102010POPs v ovzduší JMK 2010Holoubek IvanJMKNP
20102010Mokrá 2010Holoubek IvanCMCNP
20092010POPs v ovzduší JMK 2009Holoubek IvanJMKNP
20102010Národní POPs centrum ČR 2010Holoubek IvanMŽP ČRNP
20102010Budování kapacit pro analýzu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší v AfriceKlánová JanaUNEPIP
20102010POPs v ovzduší SCK 2010Holoubek IvanSCKNP
20092009Národní POPs centrum ČR 2009Holoubek IvanMŽP ČRNP
20092009Mokrá 2009Holoubek IvanCMCNP
20092009Mezinárodní letní škola 2009Holoubek IvanUNEPIP
20052008ECODIS - Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact (EU FP6 contract No. 518043-1)Holoubek IvanEUIP
20082008Demonstrace vlivu půdních vlastností a času na biodostupnost organických polutantů půdLána JanFRVŠNP
20082008Laboratorní praktikum z půdní ekotoxikologieHofman JakubFRVŠNP
20072008Podpora aktivit regionální organizační skupiny ve střední a východní EvropěHoloubek IvanUNEPIP
20082008Měření POPs ve volném ovzduší ve dvou OSN regionech: Afrika a Centrální a východní EvropaHoloubek IvanUNEPIP
20082008Národní POPs centrum ČR 2008Holoubek IvanMŽP ČRNP
20082008Biomarkery oxidativního stresu a detoxifikace u půdních máloštětinatcůŠuteková EvaFRVŠNP
20082008POPs v ovzduší JMK 2008Holoubek IvanJMKNP
20082008POPs v ovzduší SCK 2008Holoubek IvanSCKNP
20082008Integrovaný monitoring na stanici Košetice ČHMÚ 2007Holoubek IvanČHMÚNP
20082008Mezinárodní letní škola 2008Holoubek IvanUNEPNP
20082008Mokrá 2008Holoubek IvanCMCNP
20082008Podpora aktivit regionální organizační skupiny ve střední a východní Evropě 2008Holoubek IvanUNEPIP
20062007Přístupnost webových stránek orgánů státní správy (projekt YA512006003 )Ráček JaroslavMI ČRNP
20052007Environmentální důsledky fotochemických transformací v ledu a sněhu. (GA205/05/0819)Klánová JanaGrantová agentura ČRNP
20052007Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽPHřebíček JiříMŠMTNP
20072007Studium specifických mechanismů toxicity ve výuce moderní ekotoxikologieBeníšek MartinFRVŠNP
20072007Malformace a oxidativní stres v testu FETAX a studie vlivu vybraných kontaminantůMlčáková VeronikaProjekt rektora MUNP
20052007In vitro modely pro studium endokrinní disrupce - účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantůHilscherová KláraGrantová agentura ČRNP
20072007Larvy pakomárů rodu Chironomus jako bioindikátory pro hodnocení znečištění vodního prostředíToušová ZuzanaProjekt rektora MUNP
20062007Evropský okružní test pro H14: ekotoxicita odpadů a jejich výluhů 2006/2007Hofman JakubThe Federal Environment Agency GermanyIP
20072007POPs v ovzduší JMK 2007Holoubek IvanJMKNP
20072007Národní POPs centrum ČR 2007Holoubek IvanMŽP ČRNP
20072007Mokrá 2007Holoubek IvanCMCNP
20062007Projekt NOP On-lineDušek LadislavČeská onkologická společnost; AstraZeneca ČRNP
20062006ARROW - Posuzování referenčních stavů v monitoringu vodJarkovský JiříMŽP ČRNP
20062006Účinky xenobiotik na modulaci steroidogeneze stanovené metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakceSovadinová IvaFRVŠNP
20062006Organizace regionálního workshopu pro střední a východní Evropu zaměřeného na revidované směrnice BAT a BEP pod Stockholmskou úmluvou o POPsHoloubek IvanUNEPIP
20062006Organizace prvního setkání pracovní skupiny pro hodnocení efektivnosti Stockholmské konvence o perzistentních organických polutantechHoloubek IvanThe European CommissionIP
20042006Vliv nově rozpoznávaných prioritních perzistentních organických polutantů (POPs) na organismy v půdním ekosystému (Projekt GP525/04/P159)Hofman JakubGrantová agentura ČRNP
20062006Využití respiračních křivek pro hodnocení vlivu pesticidů na mineralizaci organického substrátu půdními mikroorganismyČernohlávková JitkaFRVŠNP
20062006Národní POPs centrum ČR 2006Holoubek IvanMŽP ČRNP
20032006Klinické hodnocení ATTRADušek LadislavČeská revmatologická společnostNP
20032005Analýza a návrh prototypů environmentálních datových modelů a vnějšího rozhraní JISŽP kompatibilních s EU (Projekt SM/250/3/03)Hřebíček JiříMŠMTNP
20052005Model pro hodnocení endokrinně-disruptivního potenciálu xenobiotik na úrovni steroidogenezeNovák JiříFRVŠNP
20052005Hodnocení biodostupnosti kontaminantů v půdě pomocí chemické extrakce a biotestů (projekt 1K05013)Hofman JakubMŠMTNP
20002005Biomolekulární centrum (projekt LC06030)Damborský JiříMŠMTNP
20022005Centrum Excelence pro chemii životního prostředí a ekotoxikologiiHoloubek IvanEUIP
20032005Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí (Projekt GA525/03/0367)Maršálek BlahoslavGrantová agentura ČRNP
20052005Neočekávané efekty huminových látek a jejich fototransformačních produktůBittner MichalFRVŠNP
20052005Efekty perzistentních organických polutantů na hlístice v půdním prostředíSovadinová IvaFRVŠNP
20002005APOPSBAL - Zhodnocení vybraných POPs (PCBs, PCDDs/Fs, OCPs) pocházejích z válečných odpadů v ovzduší a vodních ekosystémech původní JugoslávieHoloubek IvanEUIP
20042004Alelopatické efekty microcystinů v akvatickém prostředíBabica PavelFRVŠNP
20042004Buněčné a molekulární metody stanovení endokrinní disrupce (Projekt 1K04006)Bláha LuděkMŠMTNP
19992004Strukturně-funkční vztahy biomolekul a jejich role v metabolismuDamborský JiříMŠMTNP
20022004Fotochemie persistentních organických látek v/na leduKlán PetrGrantová agentura ČRNP
20012004Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům, k jejich účinkům na lidskou populaci, krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře. VaV/740/2/01Holoubek IvanMŽP ČRNP
20042004GIS interpretace dat znečištění ovzduší POP získaných pasivním vzorkovánímRůžičková PetraFRVŠNP
20042004Buněčné mechanismy embryotoxicity persistentních organických polutantůJanoušek JaroslavFRVŠNP
20042004Zavedení chovu a metodik testů toxicity s E. fetida pro testování POPsBezchlebová JitkaFRVŠNP
20042004Studium toxicity produktů fotodegradace organických látek v leduPřibylová PetraFRVŠNP
20012004Stanovení chlorovaných parafínů v prostředí České republikyDupalová VeronikaFRVŠNP
20042004Stanovení přechodových koeficientů POP mezi půdou a rostlinamiSmutná MarieFRVŠNP
20022003Aktivity umožňující rychlou implemantaci Stockholmské konvence o perzistentních organických polutantech v České republiceHoloubek IvanUNIDO/GEFIP
20012003Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů. Subprojekt: Fotochemie organických polutantů ve voskové vrstvě na povrchu jehlic.Holoubek IvanMŽP ČRNP
20032003Detekce genotoxického potenciálu vzorků ovzduší eukaryotickým modelemČupr PavelFRVŠNP
20032003Inovace výuky hodnocení environmentálních a humánních rizikHoloubek IvanFRVŠNP
20012002Polární program - Expedice Svalbard - Fotochemie PBTs v leduHoloubek IvanPolar Programme NorwayIP
20022002Adaptace mikrobiální biomasy na pozitivní a negativní změny v půděBezchlebová JitkaFRVŠNP
20022002Laboratoř pro studium environmentálních procesů (LSEP) - Environmentální procesy - laboratorní cvičeníHoloubek IvanFRVŠNP
20012002UNEP/GEF Projekt - Regionální hodnocení perzistentních toxických látekHoloubek IvanUNEP Chemicals/GEFIP
20002002Projekt SI/340/1/00 - Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika zhodnocení ve vztahu k přírodním katastrofámHoloubek IvanMŽP ČRNP
20012002Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik těžkých kovů a persistentních organických polutantů ve vztahu k závazkům ČR v rámci Konvence CLRTAP. VaV/740/5/00Holoubek IvanMŽP ČRNP
20012002Biodostupnost polutantů půd a sedimentů a její ovlivnění surfaktantyČupr PavelFRVŠNP
20022002Optimalizace stanovení toxafenu v enviromentálních matricíchKosubová PetraFRVŠNP
20012001Zařazení identifikačního systému BIOLOG do výuky EkotoxikologieHofman JakubFRVŠNP
19992000Rozšíření studijního programu ekotoxikologieHoloubek IvanMŠMT ČRNP
19982000Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (Projekt GA526/98/1147)Dušek LadislavGrantová agentura ČRNP
19992000Biodostupnost organických polutantů v prostředí a vliv povrchově aktivních látekČupr PavelMŠMT ČRNP
20002000Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře (Projekt SA/650/3/00)Holoubek IvanMinisterstvo životního prostředíNP
19982000Nové typy organických polutantů v životním prostředí České republiky (Projekt GA205/98/1265)Holoubek IvanGrantová agentura ČRNP
19992000Computer Aided Engineering of Pollutants BiodegradationDamborský JiříNATOIP
19971999Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR (Projekt ZZ/520/1/97)Holoubek IvanMŽP ČRNP
19961999Identifikace rizik pro životní prostředí (IDRIS I). VaV 340/1/96Holoubek IvanMŽP ČRNP
19981998WWW server RECETOX - prezentace výsledků činnosti výzkumného centra (Projekt LB98214)Holoubek IvanMŠMT ČRNP
19981998Prezentace výsledků Projektu TOCOEN 1988-98Holoubek IvanMŠMT ČRNP
19981998Testování toxicity a biodostupnosti v sedimentech, půdách a pevných odpadechČupr PavelMŠMT ČRNP
19951998Program FITA Vlámské vlády - Přenos ekotoxikologických testů do ČR a zemí centrální a východní EvropyHoloubek IvanGovernment of Flanders prostřednictvím University of GhentIP
19961998Úloha cytokinu TGF-beta 1 a eikosanoidů v diferenciaci savčích progenitorových buněk (Projekt GA524/96/1716)Dušek LadislavGrantová agentura ČRNP
19971997Vývoj a hodnocení akutního testu toxicity, založeného na měření inhibice biodegradačních schopností Klebsiella pneumoniaČupr PavelMŠMT ČRNP
19951997Ustavení RECETOX (Research Centre for Environmental Chemistry and EcoTOXicology) v rámci programu PHARE EUHoloubek IvanEUIP
19961996Projekt GA511/95/1060 - Výskyt a toxicita persistentních organických polutantů v horských smrkových ekosystémechHoloubek IvanGrantová agentura ČRNP
19951996Zátěž prostředí a lidského organismu PAHs a jejich derivátyHoloubek IvanMZd ČRNP
19951995Nové typy polutantůHoloubek IvanMŠMT ČRNP
19951995Ekologická rizika - Metodika hodnocení environmentálních rizik. VZ/5200/1995Holoubek IvanMŽP ČRNP
19931995Studium toxických vlivů na vegetaciHoloubek IvanGrantová agentura ČRNP
19941995QSAR pro predikci osudu a efektů chemikálií v životním prostředíHoloubek IvanEU, University of Utrecht, NLNP
19941994SYMOS. Návrh Systému monitoringu, kontroly a hodnocení imisí persistentních organických polutantů - pilotní studie pro rok 1994Holoubek IvanMŽP ČRNP
19911994Kontakt mezi University of Tennessee, Knoxville, USA a MU Brno v oblasti environmentálních vědHoloubek IvanUSIA (United States Information Agency)IP
19911993Kompilace emisních faktorů pro persistentní organické polutantyHoloubek IvanThe Government of CanadaIP
19931993TOCOEN Education - postgraduální studium v oboru environmentální chemie a ekotoxikologieHoloubek IvanMŠMT ČRNP
19931993Studie kontaminace novomlýnských nádrží (PAHs, PCBs, PCDDs/Fs)Holoubek IvanMŽP ČRNP
19931993Standardizace analytických metod pro stanovení vybraných organických polutantů v emisích z modelových zdrojů a ve volném ovzdušíHoloubek IvanMŽP ČRNP
19931993Metodika emisní inventury persistentních organických polutantůHoloubek IvanMŽP ČRNP
19931993Systém Monitoringu Organických Sloučenin SYMOS. Návrh Systému monitoringu, kontroly a hodnocení imisí persistentních organických polutantůHoloubek IvanMŽP ČRNP
19921992Podíl na činnosti Task Force on Persistent Organic Pollutants UN ECEHoloubek IvanMŽP ČRNP
19911992Obsah PAHs, PCBs, PCDDs/Fs ve vzorcích sedimentů z povodí DunajeHoloubek IvanFVŽP ČSFR, MŽP ČRNP
19911991Metodika stanovení PCDDs/Fs ve volném ovzdušíHoloubek IvanMŽP ČRNP
19911991SYMOS - Systém Monitoringu Organických Sloučenin v prostředíHoloubek IvanMŽP ČSFRNP